การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 27/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 27/2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 27/2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 27/2562
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน นำโดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน-ลูกจ้าง ในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน คร้ังที่ 27/62 ที่หน่วยบริการแม่ใจ (หนองเล็งทราย) อ.แม่ใจ จ.พะเยา  ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ รับชำระเงินค่าน้ำประปา รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ได้ผู้ใช้น้ำรายใหม่รวม 14 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน