กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง (จักรยานน้ำเก็บขยะ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง (จักรยานน้ำเก็บขยะ)


กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง (จักรยานน้ำเก็บขยะ)

          นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการต้นแบบนวัตกรรมบริหารจัดการขยะในแม่น้ำลำคลอง (จักรยานน้ำเก็บขยะ) ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 บริเวณริมคลองไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน