กปภ.สาขาระยอง ร่วมกับ อบต.หนองตะพาน จัดทำประชาคมหมู่บ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกับ อบต.หนองตะพาน จัดทำประชาคมหมู่บ้าน


กปภ.สาขาระยอง ร่วมกับ อบต.หนองตะพาน จัดทำประชาคมหมู่บ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยอง โดยนายนิพัทธ์  จิตติรบำรุง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ และนายศรัณยพงศ์  นุ่มประสิทธิ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยนายอดุลย์ บำรุงสุนทร นายก อบต.หนองตะพาน จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ ๑ - ๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกิจการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการบริหารงานของ กปภ. ในการเข้ามาให้บริการในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ใช้น้ำยินดีให้ กปภ. เข้ามาบริหารงาน และหลังจากนี้ทาง อบต.หนองตะพาน จะได้นำผลการประชุมประชาคม เข้าเสนอในที่ประชุมสภาฯ ต่อไป และในการประชุมครั้งนี้ กปภ.สาขาระยอง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด บริการแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน