กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย นำโดยนายฉลวย  กาบบัวศรี ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ณ  อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้นและให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น.

เลื่อนขึ้นข้างบน