วันที่ 10 กันยายน 2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care


วันที่ 10 กันยายน 2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care

วันที่ 10 กันยายน  2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 5/2562 ณ หน่วยบริการป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมิเตอร์ ท่อแตกท่ารั่ว สอบถามปัญหา แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา เป็นต้น 

เลื่อนขึ้นข้างบน