วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4/2562 ณ บ้านปากกอง หมู่ 5 อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4/2562 ณ บ้านปากกอง หมู่ 5 อ.สารภี จ.เชียงใหม่


วันที่  28 สิงหาคม 2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4/2562 ณ บ้านปากกอง หมู่ 5 อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่  28 สิงหาคม 2562 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมหัวหน้า พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4/2562 ณ บ้านปากกอง หมู่ 5 อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมิเตอร์ ท่อแตกท่อรั่ว สอบถามปัญหา แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา  และประชาสัมพันธ์เป็นต้น 

เลื่อนขึ้นข้างบน