กปภ.สาขาพิษณุโลก แนะนำให้ความรู้ด้านระบบประปาแก่ประปาหมู่บ้านแสงดาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิษณุโลก แนะนำให้ความรู้ด้านระบบประปาแก่ประปาหมู่บ้านแสงดาว


กปภ.สาขาพิษณุโลก แนะนำให้ความรู้ด้านระบบประปาแก่ประปาหมู่บ้านแสงดาว

    วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด โดยให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา แก่เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้าน บ้านแสงดาว ตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"  เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  ณ หมู่บ้านแสงดาว  ต.หัวรอ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เลื่อนขึ้นข้างบน