กปภ.สาขากบินทร์บุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”


กปภ.สาขากบินทร์บุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 12  กันยายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. นำโดย นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ณ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขากบินทร์บุรี เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดตา สถานที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  ตามหลักกิจกรรม 5 ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย" และยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของบุคคลากรในหน่วยงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน