กปภ.สาขาท้ายเหมือง จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านวัดเขาสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท้ายเหมือง จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านวัดเขาสัมพันธ์


กปภ.สาขาท้ายเหมือง จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการกปภ.รักษ์ชุมชน ปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านวัดเขาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง นำโดยนายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง พร้อมทั้งพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน ปรับภูมิทัศน์ชุมชนบ้านวัดเขาสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นำโดยนายสมบัติ  จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยพร้อมด้วยนางณีรนุช  จินดาพล และชาวบ้านหมู่ที่5 เข้าร่วมรับมอบโครงการดังกล่าว ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 12.30น.

เลื่อนขึ้นข้างบน