นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 12/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 12/2562


นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 12/2562

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  "Morning Talk"    ครั้งที่ 12/2562   ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์)   ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

                  กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นเวลาประมาณ 10.30 น. พนักงานมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน  โดย นายขวัญชัย กิจกอบชัยผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน แบบพี่ ๆ น้อง ๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน