กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2562


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2562

      กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2562 พร้อมทั้งแผนและแนวทางการปฏิบัติงานไตรมาส 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

      ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยภาพรวม ตลอดปีงบประมาณ 2562พร้อมทั้งมอบแนวทางปฏิบัติงานไตรมาส 1ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ของ กปภ. ช่วงท้าย ผอ.กองระบบจำหน่ายได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานในเชิงรุก ให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย

      จากนั้น ผอ.กองระบบจำหน่ายได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต ยินดีกับนายธรรมรัตน์ รำขวัญ ช่างฝีมือ 4สังกัดงานน้ำสูญเสียในโอกาสเกษียณอายุงาน พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายบุญเอื้อม เชิดชูพันธ์ นายช่างเครื่องกล 6 สังกัดงานมาตรวัดน้ำ ที่พนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่ายร่วมโหวตให้คะแนนเป็นดาวเด่นประจำไตมาสนี้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน