กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Showcase 2019” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Showcase 2019”

23 กันยายน 2562


กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Showcase 2019”

 วันที่ 23 กันยายน 2562 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) มอบหมายให้ น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiang Mai Showcase 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

Chiang Mai Showcase 2019 เป็นการจัดแสดงผลงานโครงการ, กิจกรรม และนวัตกรรมโดดเด่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัดและรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน การเริ่มต้น Kick off การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่, การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า, การจำหน่ายสินค้าOTOP, ตลาดประชารัฐ และการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยงาน Chiang Mai Showcase 2019 จัดจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน