กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Showcase 2019” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Showcase 2019”


กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิดงาน “Chiang Mai Showcase 2019”

 วันที่ 23 กันยายน 2562 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (กปภ.ข.9) มอบหมายให้ น.ส.ชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.9 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Chiang Mai Showcase 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

Chiang Mai Showcase 2019 เป็นการจัดแสดงผลงานโครงการ, กิจกรรม และนวัตกรรมโดดเด่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัดและรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน การเริ่มต้น Kick off การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่, การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า, การจำหน่ายสินค้าOTOP, ตลาดประชารัฐ และการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยงาน Chiang Mai Showcase 2019 จัดจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน