การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จ.สระบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จ.สระบุรี


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เพื่อให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน