การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมที่นี่..องค์กรโปร่งใส ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติตนปราศจากคอรัปชั่น เป็นองค์กรโปร่งใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมที่นี่..องค์กรโปร่งใส ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติตนปราศจากคอรัปชั่น เป็นองค์กรโปร่งใส


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมที่นี่..องค์กรโปร่งใส ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติตนปราศจากคอรัปชั่น เป็นองค์กรโปร่งใส

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.62 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์กระตุ้นจิตสำนัก ส่งเสริมพฤติกรรมโปร่งใสของผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนปราศจากคอรัปชั่นเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม ตามนโยบายองค์กรโปร่งใสของ กปภ. และเป็นไปตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

เลื่อนขึ้นข้างบน