รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10


รปก.1 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10

      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.10 โดยมีนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10          ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

     ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 ได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด การกระจายเป้าหมายตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ กปภ.สาขาที่เสี่ยงประสบภัยแล้งด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน