การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับอำเภอหนองบัวแดง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารศึกษาทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบล ทั้ง 2 แห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมกันตอนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับอำเภอหนองบัวแดง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารศึกษาทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบล ทั้ง 2 แห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมกันตอนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับอำเภอหนองบัวแดง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารศึกษาทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบล ทั้ง 2 แห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  พร้อมกันตอนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง

วันที่ 18 กันยายน 2562  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับอำเภอหนองบัวแดง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารศึกษาทุกแห่ง นายกเทศมนตรีตำบล ทั้ง 2 แห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  พร้อมกันตอนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ในครั้งนี้ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน