กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ พร้อมด้วยนางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% ปี ๒๕๖๒เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำบริเวณซอยนาเกลือ ๑๒/๕ ซอยทุ่งกลม – ตาลหมัน ๒๐ และซอยทุ่งกลม – ตาลหมัน ๒๓ เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ๑๕% ภายใต้โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% แบบชำระครั้งเดียว ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาขนาด ๑/๒ นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน ๑๐ เมตร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน