งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


งานจัดเก็บรายได้ฯ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานจัดเก็บรายได้ ๑ และงานจัดเก็บรายได้ ๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธานฯ เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมหารือเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังงานจัดเก็บรายได้ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน