กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ


กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดย นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน และภายนอกอาคารสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต นำพนักงานในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้มีความสวยงามสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาติดต่องานตามหลักกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 อ่านต่อที่: https://pwa.co.th/news/view/64953

เลื่อนขึ้นข้างบน