กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562"


กปภ.สาขาตราดจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562"

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด นำโดย นางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ นางวรนุช ครุฑอรัญ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการ "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2562" โดยให้บริการรับชำระค่าติดตั้งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำประปา การแจ้งท่อแตก ท่อรั่ว ให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านท่าหาด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านท่าหาด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน