กปภ.สาขาคลองหลวงวางท่อเสริมแรงดันตำบลคลองสาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวงวางท่อเสริมแรงดันตำบลคลองสาม


กปภ.สาขาคลองหลวงวางท่อเสริมแรงดันตำบลคลองสาม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ได้มอบหมายให้น.ส.ศศิธร ผิวสอาด ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนายอติราช เสริมสุข หัวหน้างานบริการฯและพนักงานประปาในสังกัด เข้าตรวจสอบการไหลของระบบน้ำประปาและความขุ่นของน้ำ โดยการโบล์วน้ำและสี ของผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองสาม เนื่องจากมีการวางท่อเสริมแรงดันน้ำขนาด 630 มม. เพื่อเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ใช้น้ำที่อยู่ตำบลคลองสาม ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน