การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประเดือน ตุลาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประเดือน ตุลาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan)


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประเดือน ตุลาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan)

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ และพนักงานในสายงานผลิต ดำเนินการล้างถังตกตะกอนประเดือน ตุลาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินการจัดการผลิตและจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของ กปภ. มุ่งเน้นมาตรฐานกระบวนการผลิตจ่ายน้ำตั้งแต่การดูแลน้ำดิบต้นทางให้มีคุณภาพดี การผลิตน้ำสะอาดในโรงกรองน้ำที่มีขั้นตอนพิถีพิถัน รวมไปถึงการส่งจ่ายน้ำทางท่อเพื่อคงมาตรฐานความสะอาดจนถึงปลายทาง คือ ครัวเรือนประชาชนที่น้ำประปาจากก๊อกยังคงรักษามาตรฐานน้ำสะอาดปลอดภัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน