การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ นำโดยนายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ เพื่อหาแนวทางในการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการ และรับฟังปัญหาต่างๆในการทำงาน พร้อมร่วมกันหาทางแก้ไขอุปสรรคในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย

เลื่อนขึ้นข้างบน