กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ.วัดโป่งโรงเซ็น หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ.วัดโป่งโรงเซ็น หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ.วัดโป่งโรงเซ็น หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายอัษฎา โภชาคม หัวหน้างานบริการ พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ. วัดโป่งโรงเซ็น หมู่ที่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 180 ขวด มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" พร้อมกันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Line@ "ข่าวสารประปาจันท์" รวมถึง Facebook "การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี" เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน