การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) วันที่ 27 กันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) วันที่ 27 กันยายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) วันที่ 27 กันยายน 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562

กปภ.สาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น.ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน, พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยการกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ มีการพบปะพูดคุย และข่าวสารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และในโอกาสนี้ทางผู้จัดการก็ได้มอบรางวัลดาวเด่นให้กับพนักงานในสังกัด ประจำไตรมาส 4 นี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน