การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 23 กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท ณ สำนักงาน กปภ.สาขาหนองบัวแดง 

เลื่อนขึ้นข้างบน