การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaniing Day ร่วมกับ อำเภอหนองบัวแดง , เทศบาลตำบลหนองบัวแดง และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ร่วมกันทำความสะอาด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง เพื่อเตรียมความพร้อมในประเภณีโฮมบุญแห่กระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaniing Day ร่วมกับ อำเภอหนองบัวแดง , เทศบาลตำบลหนองบัวแดง และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ร่วมกันทำความสะอาด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง เพื่อเตรียมความพร้อมในประเภณีโฮมบุญแห่กระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง  เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaniing Day ร่วมกับ อำเภอหนองบัวแดง , เทศบาลตำบลหนองบัวแดง และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ร่วมกันทำความสะอาด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  เพื่อเตรียมความพร้อมในประเภณีโฮมบุญแห่กระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางสุกัญญา จินดามณี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big cleaniing Day ร่วมกับ อำเภอหนองบัวแดง , เทศบาลตำบลหนองบัวแดง และหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ร่วมกันทำความสะอาด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  เพื่อเตรียมความพร้อมในประเภณีโฮมบุญแห่กระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน