กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

   นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)  สาขาพัทยา มอบหมายให้นายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ พร้อมด้วยพนักงาน กปภ.สาขาพัทยา ออกดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำบริเวณซอยพัฒนาการ 2/1 และซอยห้วยตาหนู – ทุ่งกลม ซอย3  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ๑๕% ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕% แบบชำระครั้งเดียว ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาขนาด ๑/๒ นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน ๑๐ เมตร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน