การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานชั่วคราวอำเภอดอนสัก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานชั่วคราวอำเภอดอนสัก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานชั่วคราวอำเภอดอนสัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงาน งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ออกรับชำระค่าน้ำประปา วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานชั่วคราว หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเก็บเงิน/และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำอีกช่องทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน