วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดย นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ตำบลท่าทองใหม่ บางสำโรงเพื่อพบปะผู้ใช้น้ำและหาสาเหตุที่น้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณดังกล่าว และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่กังกล่าว ต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดย นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ตำบลท่าทองใหม่ บางสำโรงเพื่อพบปะผู้ใช้น้ำและหาสาเหตุที่น้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณดังกล่าว และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่กังกล่าว ต่อไป


วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดย นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ตำบลท่าทองใหม่ บางสำโรงเพื่อพบปะผู้ใช้น้ำและหาสาเหตุที่น้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณดังกล่าว และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่กังกล่าว ต่อไป

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดย นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ตำบลท่าทองใหม่ บางสำโรงเพื่อพบปะผู้ใช้น้ำและหาสาเหตุที่น้ำไหลอ่อนและไม่ไหลบริเวณดังกล่าว และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่กังกล่าว ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน