กปภ.สาขาราชบุรี “ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)” ล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำเขางู (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี “ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)” ล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำเขางู


กปภ.สาขาราชบุรี “ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)” ล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำเขางู

 ในวันพฤหัสบดีที่ 10ตุลาคม 2562 นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) โดยทำการล้างถังตกตะกอน ที่สถานีผลิตน้ำเขางู  เพื่อให้การผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน