กปภ.สาขากาญจนบุรีจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรีจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2563


กปภ.สาขากาญจนบุรีจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2563

นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี นายอุเทน จันทิน ผช.ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1 /2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยในครั้งนี้เป็นการแนะนำตัวของผู้จัดการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ พนักงานในสังกัดแนะนำตัวกับผู้จัดการ ได้พูดคุยปรึกษาหารือข้อเสนอแนะในการทำงาน รับประทานอาหารเช้า เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน