กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และ วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และ วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563


กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และ วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม Morning Talk ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมี นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วม ในการประชุม ทั้งนี้วาระในการประชุม ประกอบด้วย การแนะนำตัว นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี คนใหม่ ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา รวมไปถึง การสรุปผลการดินเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และ วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน