การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี เพื่อแนะนำผู้บริหารในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายในปี 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน