งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เป็นประธาน ร่วมพูดคุยเรื่องการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายในงานลูกค้าสัมพันธ์ และหารือปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน