กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


กปภ.สาขาเขาชัยสน  จัดกิจกรรม  Big Cleaning  Day  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นางสาววรรธนียา จิตตนูนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงทำให้ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานสวยงาม น่าอยู่ น่าทำงานมากขึ้น รวมทั้งสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน