สื่อมวลชนปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้รับเรื่องร้องเรียนน้ำประปาไม่ไหล เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรภาครัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สื่อมวลชนปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้รับเรื่องร้องเรียนน้ำประปาไม่ไหล เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรภาครัฐ


สื่อมวลชนปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ได้รับเรื่องร้องเรียนน้ำประปาไม่ไหล เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรภาครัฐ

เมื่อเช้าวันที่  9  ตุลาคม  2562  บก.เวปสื่อออนไลน์ได้รับการร้องเรียนทางไลน์โลกโซเชียล และทางโทรศัพท์จากผู้เดือดร้อนการใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ  ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล  ผู้สื่อข่าวปลายด้ามขวานชายแดนใต้จึงรุดไปที่สำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ เพื่อสอบถาม นายภิเษก เบญยาลี  ตำแหน่ง  หัวหน้างาน 8 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรภาครัฐ โดยนายภิเษก เบญยาลี  ตำแหน่ง  หัวหน้างาน 8 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ กล่าวว่า เนื่องด้วย ณ เวลานี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ประสพปัญหา เรื่องสูบน้ำดิบ  เกิดชำรุด เสียหาย จำนวน 2 เครื่อง  เนื่องจาก การใช้งานมานานหลายปี  ไม่สามารถ ผลิต จ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่ และน้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่สูง เบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่สูง ผู้จัดการประปา ได้พูดถึง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นว่า  โดยจะจ่ายน้ำประปาแรงดันปกติ เฉพาะ 2 ช่วงเวลา ตอนเช้า ตอนเย็น เพื่อเก็บรักษาน้ำประปาสำหรับจ่ายน้ำประปาได้ตลอด 24 ชัวโมง พร้อมทั้งจะมีรถน้ำสำรองใช้กรณี ผู้ใช้น้ำประปาร้องขอ  ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งซ่อมเครื่องสูบน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซ่อมติดตั้ง แล้วเสร็จ 1 เครื่อง ผู้จัดการประปา  ได้กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ได้จัดสรรงบประมาณ 5 ล้านบาทเพื่อจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ทดแทนเครื่องเดิม ที่เก่าและชำรุด  เพื่อเพิ่มกำลังผลิตให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันกำลังรอเครื่องสูบน้ำ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริการ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขนส่ง คาดว่าจะถึงประเทศไทย ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 และติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในเดือนเดียวกัน  http://www.deepsouthpost.com/2019/10/blog-post_9.html

เลื่อนขึ้นข้างบน