การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมลุ่มแม่น้ำหลังสวน เป็นปีที่ 176 ประจำปี 2562 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมลุ่มแม่น้ำหลังสวน เป็นปีที่ 176 ประจำปี 2562 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมลุ่มแม่น้ำหลังสวน เป็นปีที่ 176 ประจำปี 2562  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมลุ่มแม่น้ำหลังสวน เป็นปีที่ 176 ประจำปี 2562  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

           วันที่ 14 ตุลาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ภายใต้การบริหารงานโดย นายจีรศักดิ์  หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมลุ่มแม่น้ำหลังสวน เป็นปีที่ 176 ประจำปี 2562  ณ บริเวณเทศบาลอำเภอหลังสวน จ.ชุมพร ในการนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เข้าร่วมบริการแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน