กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562


กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ในการนี้ นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้พูดคุยเกี่ยวกับ เรื่อง ผลการดำเนินงาน แผนซักซ้อมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำจำหน่าย และกำชับให้พนักงานที่อยู่เวรผลิตน้ำให้ดูแลน้ำประปาอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียเร่งลดน้ำให้ได้ตามเป้าหมาย โดยการทำแผนหาน้ำสูญเสีย หน่วยบริการละแมและเร่งดำเนินการซ่อมท่อแตกท่อรั่วโดยทันที นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบการลักใช้น้ำและให้งานอำนวยการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ไได้ตามเป้าหมายและนำผลประเมินจากผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงาน และขอให้ทุกสายงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจตามหลักค่านิยมองค์กรพร้อมพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆในการทำงานของแต่ละสายงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน