กปภ.ข.9และกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9และกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่


กปภ.ข.9และกปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2562 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วยนายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคชั้นพิเศษ (สาขาเชียงใหม่) เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
 
ในโอกาสนี้ นางสาวชมนาถ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้นำกิจกรรมวิ่ง PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มาประชาสัมพันธ์ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน