กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ส.ลาภวาสนา 2 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ส.ลาภวาสนา 2 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ส.ลาภวาสนา 2 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

วันศุกร์ ที่  8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  

เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ส.ลาภวาสนา 2 ม.8 ต.ท้องเนียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งจัดโดยสมาคมประมงอำเภอขนอม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอขนอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นประจำทุกปี

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•โทรศัพท์ : 0-7552-8201

•โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

•Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

•Line id : pwa5551031

เลื่อนขึ้นข้างบน