กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.


กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง แจกน้ำดื่มในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยนายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำทีมพนักงานจิตอาสา กปภ. ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอบ้านโฮ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

เลื่อนขึ้นข้างบน