กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา  หอมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสุขเกษม มีสีผ่อง หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลองวาฬ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน