การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ สำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ สำนักงาน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมลอยกระทง ณ สำนักงาน

   วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม "ใส่ชุดไทย มาจ่ายประปา" โดยสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ำและพนักงานร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และสร้างความตระหนักให้ทุกคนลอยกระทงโดยใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) ยังบริการแจกกระทงให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มารับบริการ ณ สำนักงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน