กปภ.ข.9 และ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมสนทนารายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง "PWA9 MINITHON" และแจ้งแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.9 และ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมสนทนารายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง "PWA9 MINITHON" และแจ้งแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563

18 พฤศจิกายน 2562


กปภ.ข.9 และ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) ร่วมสนทนารายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง "PWA9 MINITHON" และแจ้งแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้ นางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วยนายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาเชียงใหม่และทีมงาน ร่วมสนทนาในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง NBT ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง" เชิญชวนหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจร่วมสมัครวิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนห่างไกลในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม และ อ.กัลยานิวัฒนา รวมทั้งแจ้งแผนการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งของ กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)ในช่วงต้นปี 2563 เช่น ระบบ cluster ระหว่าง กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)-สาขาแม่ริม-สาขาลำพูน ในการแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอ และ การบูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน เป็นต้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน