กปภ.ข.9 ชี้แจงมาตรการรับมือภัยแล้ง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 ชี้แจงมาตรการรับมือภัยแล้ง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่


กปภ.ข.9 ชี้แจงมาตรการรับมือภัยแล้ง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

การประปาส่วนภูมิภาค นำโดย นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์รายการ ความสุขประเทศไทย ตอน มาตรการรับมือภัยแล้งของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00  น. ทางช่อง NBT 

ในครั้งนี้ ผอ.หลักชัย ได้ให้ข้อมูลเรื่อง มาตรการรับมือภัยแล้งของ การประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้รับมาจากรัฐบาลและ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่ง กปภ.ยินดีสนับสนุนน้ำประปาสะอาดเพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยหน่วยงานที่จะประสงค์ขอรับน้ำประปา สามารถทำหนังสือแจ้งเพื่อขอรับน้ำได้จาก กปภ. ทุกสาขา ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ ผู้จัดการ ปฏิญญาได้ให้ข้อมูล เรื่อง ข้อมูลโครงข่ายเส้นท่อประปาของ กปภ.ชม.(พ) และเน้นย้ำให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เลื่อนขึ้นข้างบน