กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2562 กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ในการนี้ นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้พูดคุยเกี่ยวกับ เรื่อง ผลการดำเนินงาน แผนซักซ้อมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ การดำเนินการตามแนวทางพัฒณา กปภ.สาขาเพื่อขอรับรองมาตรฐานราชการสะดวก (GECC) ตามเป้าหมายและนำผลประเมินจากผู้ใช้น้ำมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงาน และขอให้ทุกสายงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจตามหลักค่านิยมองค์กรพร้อมพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆในการทำงานของแต่ละสายงาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน