กปภ.ข.9 ร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 ร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง"


กปภ.ข.9 ร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง"

วันที่ 15 พ.ย.62 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มอบหมายให้งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ วัดอารามบ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย โดยสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการต่าง ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค อาทิ การขอติดตั้งประปา, การขยายเขตจำหน่ายน้ำ, การชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางต่าง และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิ่ง "PWA9 MINITHON ล่นม่วนใจ๋ ปั๋นน้ำใสหื้อน้อง" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้ที่ลิงค์ https://www.alphame.co.th/pwa9-minithon/

เลื่อนขึ้นข้างบน