กปภ.สาขาพิมาย เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยม ณ. จุดสูบน้ำลำฉมวก บ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยม ณ. จุดสูบน้ำลำฉมวก บ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา


กปภ.สาขาพิมาย เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยม ณ. จุดสูบน้ำลำฉมวก บ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

    เมื่อวันที่ 23พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการฯ ได้เข้าร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยม (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ. จุดสูบน้ำลำฉมวก บ้านเมืองรัง ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา โดยพูดคุยเรื่องภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งหามาตราการรองรับและหาวิธีป้องกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน