กปภ.ข.9 "จัดอบรมสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 "จัดอบรมสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563"


กปภ.ข.9 "จัดอบรมสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมซักซ้อมสารสนเทศ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายนิรัญ เจริญ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานเป็นผู้จัดการจัดอบรม ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายและการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน กปภ.สาขาที่ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดหัวข้อ ดั้งนี้ 1.การใช้ Cloud Drive - pwa mail 2.การทบทวนสิทธิ์ User Windows และรหัสผ่านระบบ CIS 3.ระบบการติดตามมาตรวัดน้ำ 4.ระบบ helpdesk และ 5.การใช้PWA Mobile application พร้อมกับการใช้งาน Line@PWATHAILAND เพื่อเรียนรู้และทดลองใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน